GM MASTER, MASTER AND BLACKBELTS                     ISKA BRASIL  and CBKBT

REGISTER KICKBOXING, MUAY THAI AND MARTIAL ARTS 

MEMBER ISKA and CBKBT

 

Grandmaster and Master            Blackbelts